Zorientuj sa v projektovom riadení
  • Vzdelávanie
  • 21 február 2017 o 17:00 - 14 marec 2017 o 20:00

  • 0/12
  • Kasárne/Kulturpark
Znova vám prinášame obľúbený cyklus workshopov s Rudolfom Takáčom, ktorý sa radí medzi európsku špičku v projektovom riadení. Zistite, ako správne postupovať pri realizácii vášho nápadu.

Štyri workshopy sú pre ľudí s podnikateľským zámerom, nápadom alebo pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v riadení svojich projektov. Prejdete si jednotlivé fázy projektu so skúseným tútorom - od plánovania, cez realizáciu, až po vyhodnotenie. Na prípadových štúdiách budú účastníci pracovať súťaživou formou v tímoch.
Workshopy sú akreditované a úspešní absolventi obdržia na záver školenia certifikát.

KEdy: 28.2., 7.3., 14.3. a 21.3 vždy od 17:00 - 20:00. 
Cena za cyklus: 109

Počet účastníkov je však opäť obmedzený na 12, preto sa registrujte čím skôr tu: http://bit.ly/2016_ZRKP11_registracia

PROGRAM: 

Téma: (28.2.) Príprava aktivít na základe zamýšľaného zámeru
- definovanie plánovaných prínosov zamýšľaného zámeru z dlhodobého hľadiska
- definovanie hlavných výstupov aktivít
- definovanie predpokladov a obmedzení pre uskutočnenie aktivít
- odhad nákladov pre uskutočnenie aktivít
- odhad trvania aktivít
- definovanie najväčších rizík pre uskutočnenie aktivít na základe predpokladov
- porovnanie plánovaných prínosov oproti nákladov a rizikám
Prax: riešenie prípadovej štúdie

Téma: (7.3.) Plánovanie aktivít
- plánovanie výstupov a štruktúry členenia prác
- definovanie a analýza zúčastnených strán
- definovanie požiadaviek na kvalitu výstupov aktivít
- plánovanie členov tímu pre uskutočnenie aktivít a iných prostriedkov
- plánovanie nákladov na aktivity (technika Odhadovanie zdola - nahor)
- plánovanie trvania aktivít (technika Metóda kritickej cesty)
- plánovanie komunikácie a organizácie členov tímu pre uskutočnenia aktivít
- identifikácia rizík a plánovanie odoziev na neprijateľné riziká (technika Tri otázky)
- identifikácia príležitostí
Prax: riešenie prípadovej štúdie

Téma: (14.3.) Uskutočňovanie a a riadenie aktivít
- tímová práca a uskutočňovanie aktivít
- prideľovanie činností členom tímu podľa schváleného plánu
- najčastejšie chyby kreatívneho manažéra pri riadení aktivít pri riadení zmeny voči plánu
- aktívna práca s rizikami a príležitosťami
- kreatívny & proaktívny & integrovaný prístup k uskutočňovaniu a riadeniu aktivít
Prax: riešenie prípadovej štúdie

Téma: (14.3.) Kontrola uskutočňovaných aktivít
- priebežná kontrola stavu uskutočňovaných aktivít
- meranie výkonnosti členov tímu
- vyhodnotene dosiahnutých prínosov v jednotlivých manažérskych etapách
Prax: riešenie prípadovej štúdie

Téma: (21.3.) Ukončenie aktivít a záverečné vyhodnotenie
- záverečné vyhodnotenie vytvorených výstupov
- vyhodnotenie výkonnosti členov tímu
- spracovanie poučení z vykonávania aktivít
- spracovanie rizík pre nasledovné podobné aktivity
- definovanie nevyhnutných činností po ukončení aktivít
- vyhodnotenie dosiahnutia plánovaných prínosov zamýšľaného zámeru definovanie plánu merania prínosov z
dlhodobého hľadiska (1 až 2 roky)

//

Rudolf Takáč pracoval vo viacerých spoločnostiach ako projektový manažér. V roku 2006 založil úspešnú tréningovú a konzultačnú spoločnosť 2BCognitus®, ktorá pomáha firmám a organizáciám s projektovým a procesným riadením. Uchádzačov školí k získaniu certifikátov PRINCE2®, PMI®, IPMA®. V roku 2014 prednášal aj na prestížnom IPMA World Congress 2014 v Rotterdame. 

Na Základy riadenia kreatívnych projektov bude nadväzovať aj séria akreditovaného programu pre pokročilých.