Magdaléna Haľková
05.11.2015
1 min

Tereza Maco chce na rezidencii v Poligone konzultovať projekt Živé ihrisko

Tereza študuje vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje ako freelancer so svojou čerstvo založenou značkou Blížnemu svojmu a vedie galériu experimentálneho umenia ŽUMPA. Cez leto ako spoluorganizátorka oživila Dizajn na kolesách - projekt, ktorý prináša dizajn pre inštitúcie, ktoré si ho nemôžu dovoliť.

Jedným z dôvodov, prečo sa prihlásila na rezidenciu do Poligonu je možnosť stretnúť a spolupracovať s dizajnérmi z Ľubľany, spoznať ich prístup k dizajnu a konzultovať s nimi jej projekty. Obzvlášť sa chce venovať projektu Živé ihrisko, na ktorom spolupracuje so svojím manželom Michalom, ktorý je urbanistom. Ide o prepájanie grafického dizajnu s mestským plánovaním, ktoré má zvýšiť kvalitu detských ihrísk v slovenských mestách. Z jednej časti skúmajú nové aj tradičné formy pouličných hier, ktorých charakteristické znaky by potom mohli implementovať do verejného priestoru. Na druhej strane, sa zamýšľajú nad vytvorením vizuálnych riešení pre ihriská, ktoré by okrem voľnočasovej aktivity mali aj estetickú funkciu.
 
Ľubľanu si vybrala aj kvôli tomu, že z architektonického hľadiska je momentálne jedným z najviac sa rozvíjajúcich miest v Európe a podľa nej aj najzaujímavejším mestom v regióne strednej a východnej Európy.