Ján Hološ
05.12.2015
4 min

Ideálna landing page – skutočnosť alebo mýtus? // Zápisky z Marketing festivalu

Montreálčan Oli Gardner je v prvom rade veľmi sypmatický človek a výborný prezentér. Zároveň rád o sebe hovorí, že videl viac landing pages než ktokoľvek na svete. Je spoluzakladateľom A/B testovacej služby Unbounce a patrí medzi uznávaných expertov na CRO (Conversion Rate Optimization). Zároveň bol aj prvým speakrom na Marketing festivale v Brne. Píše Ján Hološ:

Nie je žiadna zasľúbená zem

Čo vieme po festivale s určitosťou povedať je, že nexistuje ideálny webový dizajn. Základnú informáciu, ktorú sme si všetci odniesli od Oliho Gardnera je, že ak by sme uplatnili všetky  dáta, ktoré jeho spoločnosť počas niekoľkých rokov zozbierala o landing pages, vyzerala by asi tak ako titulný obrázok.

Existujú odporúčania na to, ako má vyzerať logo, aký ideálny rozmer by malo mať vaše video na webe, kde by mal byť umiestnený formulár a koľko by mal obsahovať riadkov, aké slová používať, aby sme presvedčili návštevníka, aby sa stal zákazníkom a pod. Výsledkom aplikovania všetkých odporúčaní je spomínaný titulný obrázok a to rozhodne nie je žiadna výhra.

Jednotné pravidlo online marketingu

Ak zhrnieme väčšinu prednášok, ktoré odzneli počas Marketing festivalu 2015, tak základom je testovať a skúšať variabilné možnosti, analyzovať dáta, vyhodnocovať ich, prinášať vylepšenia a implementovať ich. A samozrejme tento postup aplikovať neustále.

Slová rozhodujú

Oli Gardner však priniesol aj niekoľko veľmi zaujímavých zistení a dát. Ide o používanie konkrétnych slov alebo skupín slov pri CTA buttnoch (call to action). Oli experomentoval s dvojicou slov a slovných spojení, aby zistil, čo je efektívnejšie. Klasicky nasadil dva identické weby, ktoré sa líšia iba v jednom prvku a následne vyhodnocoval dáta.

Nebudem písať presné percentá, ale rozhodne je lepšie používať v CTA slovo Môj ako Tvoj. Ak sa v CTA buttone objaví slovo Klikni, má o 5% väčšiu šancu na kliknutie, ako keď tam to slovo nie je. Ak ešte pridáte slovo sem, takže to bude vyzerať takto - Klikni sem, máte o 2% väčšiu šancu ako predtým. Podobne je to aj so Stiahnuť a Stiahni teraz či Začať a Začať hneď.

Paradoxne iné je to so slovom Zadarmo. Ak použijete toto kedysi magické marketingové slovo, zistíte, že CTR sa vám zníži o 1,5%. Oli a jeho tím sa domnieva, že toto slovo v ľuďoch evokuje klasický marketingový trik, ľudia už chápu, že nič nie je zadarmo a nechcú dostávať upselly a ponuky, hoci niečo dostali raz zadarmo.

Základné Oliho zistenia
Oliho prezentované zistenia by sme mohli zhrnúť nasledovne:
- návštevníci sa dokážu sústrediť naraz iba na jednu vec, nekomplikujme im to tým, že mixujeme príliš veľa obsahu, posielame ich na desiatky ďalších stránok, máme na webe desiatky CTA buttonov a pod.
- konverzný pomer je najvyšší, ak sa na webovej stránke nachádza iba jeden link, percento sa znižuje takmer priamo úmerne zvyšovaniu počtu linkov na webe
- headline na webe by čo najlepšie malo vyjadrovať value proposition – najčastejšie stačí prehodiť headline so subheadlinom a máte vyjadrené to, čo chcete povedať zákazníkovi niekoľkonásobne lepšie
- ak má formulár medzi 4-7 polí, máte najmenšiu pravdepodobnosť jeho vyplnenia (viac ako 2-násobná pravdepodobnosť je pri 1,2 a 10 poliach vo formulári)
- inline field labels alebo vpísané návody do formulárových polí znižujú ich funkčnosť
- neexistujú také dáta, ktoré by implikovali, že dlhšia stránka má vplyv na vyššiu mieru konverzie
- slide headline, ktorý si musíte posúvať bodkami, je niekoľkonásobne menej efektívny ako zoznam headlinov vedľa seba alebo pod sebou
- ideálna veľkosť videa je 401x600 px a vždy by malo mať pri sebe popis, ktorý funguje ako CTA
- nepoužívajte Ghost buttony – ľudia nevedia, kde majú klikať

K tomuto všetkému by som rád pridal jedno odporúčanie, ktoré je už spomenuté na začiatku. Takmer nič z tohto nemusí platiť pre vašu cieľovú skupinu a vašich zákazníkov. Musíte to jednoducho zistiť sami. Experimentovať, skúšať, testovať, analyzovať a aplikovať zmeny. Toto je len niekoľko poznatkov, ktoré vyplynuli z Gardnerovej nekonvenčnej prezentácie. Kliknite sem, alebo na ktorýkoľvek iný link v tomto blogu a ZISTITE VIAC.

Autor textu: Ján Hološ