Mišo Hudák
13.01.2016
4 min

Povinná literatúra pre vonkajšie potreby vášho biznisu/nápadu/podnikania/projektu

Čitateľský denník pre vnútorné potreby vášho pracovného nasadenia sa zmenšil do absolvovateľného zoznamu niekoľkých rýchlych praktických kníh, ktoré sme vám predstavili minule. Pre verejný život a úspech vášho biznisu/nápadu/podnikania/projektu existuje obdobne neveľká polica publikácií, s obsahom plným vedomia, ktoré by ste inak museli bolestne získavať vlastnými omylmi a pokusmi.

Clotaire Rapialle je marketingový špecialista, ktorý pri výskume trhov používa nástroje psychológie, psychiatrie a kultúrnej antropológie. Marketingové kampane na predaj áut, šampónov, alkoholu či služieb odôvodňuje od rozsiahlych rozhovorov so stovkami pozorne vybraných ľudí, pýta sa ich na prvé spomienky a asociácie zo skorého detstva a hľadá spojenia medzi týmito emóciami a budúcim produktom. V knihe Culture Codes opisuje rôzne prístupy pre rovnaké produkty na tak odlišných národných trhoch ako sú napríklad Spojené štáty a Francúzsko. Zatiaľ čo francúzi vnímajú alkohol ako bežnú súčasť stolovania a kultúry a neplatia preň žiadne reštrikcie, pre američanov, ktorí sa ho legálne môžu napiť až od 21 rokov, znamená rýchlu priamu cestu ku deštrukcii.

Steven Johnson v knihe Where Good Ideas Come From sa nevenuje úspešným stratégiám marketingu alebo komunikácie. Píše o tom, ako vznikajú inovácie. Prevratné myšlienky sa väčšinou pohybujú na okraji možných technologických, materiálových, vedomostných a kultúrnych možností. Počítací stroj, ktorý bol vytvorený v polovici devätnásteho storočia, bol priamym predchodcom dnešných počítačov. Až možnosti procesorov, plastov a ďalších materiálov o takmer sto rokov neskôr dovolili tento stroj umiestniť do rozľahlých sál a budov, nehovoriac o ich dnešnej podobe.

Start-Up Nation, s podtitulom Príbeh izraelského hospodárskeho zázraku, je manuálom spoločnosti založenej na neustálom spochybňovaní a diskusii, nestálosti budúcnosti, netrvaní na hmotných hodnotách a improvizácii. Vznik, vývoj a rozvoj Izraela je dodnes formovaný príchodom imigrantov z celého sveta a neustále absorbuje ďalších ľudí. Veľká konkurencia ľudského potenciálu narúša schémy a hierarchiu dokonca aj v armáde, ktorá je spolu s rozvojom technológií nevyhnutná pre (ne)bytie Izraela. Keď si za slovo Izrael doplníte názov vášho biznisu/nápadu/podnikania/projektu, získate neortodoxnú príručku pre tvrdo vypracovaný úspech. Start-Up Nation by mal byť povinným čítaním každého pôvodcu rodiaceho sa nápadu.

Rýchly návrat ku Clotaire Rapialleovi. Reklama dnes využíva všetky dostupné nástroje, ktoré sú často náprotivkami tohto priemyslu. Psychológia, psychiatria a kultúrna antropológia sú v The Stuff you Can't Bottle: Advertising for the Global Youth Market doplnené rozsiahlou paletou ďalších postupov a možností. Osemdesiat osem prípadových štúdií uvádzania tovaru, produktu, kampane, alebo myšlienky zahŕňa obyčajné trendy handry, nápoje, aplikácie, televízne vysielanie, charitu a čokoľvek iné, čo náhodne vymenujete. Rozhovory a drobné eseje v knihe zdieľajú veľké súčasné aj minulé mená reklamného odvetvia. Okrem kondenzovanej, čítavej a rýchlej formy spája všetky štúdie jedna spoločná myšlienka, ktorá sa často ukazuje až v druhom pláne. Reklamné a marketingové spoločnosti sú dnes najbližšie k mladým ľuďom a ulici, z ktorej musia čo najrýchlejšie odčítavať jazyk a trendy, aby ich mohli ešte včas odzrkadľovať v produktoch a výrobkoch svojich klientov.

Introducing: Visual Identities for Small Businesses v sebe neskrýva ani teóriu, ani štúdie ani iné podprahové múdra. Je to katalóg nádherných, krásnych, dokonalých, úžasných, špičkových, trendových, opäť si doplňte akékoľvek pozitívne prídavné meno, vizuálnych identít drobných a malých firem z celého sveta. Fonty, farby, tvary, logá, pečiatky, vizitky, obálky, dopisný papier, balenia, krabice, to všetko môžete primitívne okopírovať, alebo sa nechať civlizovane inšpirovať pri tvorbe vašej tváre.


Aké publikácie obohatia vnútorné potreby vášho biznisu / nápadu / podnikania / projektu zistíte kliknutím sem.