Terézia Rapčanová
17.12.2015
3 min

Mesiac v Lodzi očami Terézie Rapčanovej // blog

Aktuálne som študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde študujem dizajn. Ponuka zúčastniť sa rezidencii v kreatívnom centre Sztuki v Lodz, bola pre mňa výzvou. Snažím sa zúčastňovať rôznych workshopov a projektov, ktoré ma zaujímajú, ktoré sa často týkajú dizajnu či umenia, no rezidencii som sa pred tým nezúčastnila. Reagovala som na výzvu, pretože som videla možnosť nových obzorov.

Cesta bola náročná a zdĺhavá. Po 14 hodinovej jazde autobusom nás čakala Paula, ktorá sa o mňa a Júliu, moju spolurezidentku, starala počas celého pobytu, za čo je veľmi krásne ďakujeme. Ešte v prvý deň sme stretli Slovákov, ktorí sa náhodou v ten deň nachádzali v Lodž, kde premietali slovenské filmy. Príjemná zoznamovacia akcia. Tu som spoznala Sašu, rezidentku z predošlého roka, ktorá nám rozpovedala aké je Lodž úžasné mesto a musela sa sem znovu vrátiť, takže hneď od začiatku som sa na pobyt tešila. Neskôr počas pobytu som sa stretla aj s Agátou, ktorá je naozaj zaujímavý človek. Má asi milión aktivít a našla si na nás trochu času, pred odletom do Moskvy? Osla? Alebo Varšavy? 

Program sme si organizovali viac menej spoločne, Paula nás brala na rôzne prehliadky múzeí, galérií, navštívili sme mnohé zaujímavé miesta, brala nás na koncerty, vernisáže... Vyberala pre nás akcie, ktoré sa často týkali umenia, čo bolo super, pretože študujem na umeleckej škole, takže som bola vo svojom odbore. Tiež sme boli pozrieť školu, ktorá ma podobný charakter ako moja vysoká škola na Slovensku. Bolo zaujímavé že som mohla porovnať úroveň doma a v Poľsku.

Počas nabitého programu som samozrejme pracovala na vlastnom projekte, s ktorým som prišla do Lodž. Pracovala som na semestrálnej práci, pretože týždeň po návrate na Slovensko som mala obhajoby. Fabryka  Sztuki je inšpiratívne miesto na prácu, nachádza sa tam mnoho kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú super kolektív, ktorí sa myslím nevidí často. Ide o priestory starej textilnej fabriky, ktoré sú upravené na výstavné priestory, divadlo, galériu, kancelárie... Nájdete tu keramickú dielňu, fotoateliér a všetko možné, čo môžete využívať pri tvorbe. Ja som využívala hlavne fotoateliér, pretože môj semestrálny projekt je postavený na hre tieňa a svetla, a práve tu som robila experiment s odrazom materiálov a ich svetelným prienikom.

Aktuálne som študentkou v bakalárskom ročníku, čo je pre mňa trochu náročné. Aktuálne som postavená pred otázky typu ako a čo ďalej. Samozrejme, chcem pokračovať v štúdiu, no cítim že nastal čas začať sa zameriavať na vlastnú tvorbu a začať si budovať vlastné profesionálne zázemie. Samozrejme že rezidencia mala význam. Ukázali mi, ako to funguje a hlavne že niečo naozaj funguje. Verím že do Lodž sa niekedy prídem pozrieť. Minimálne ako priaznivec Lodz design festivalu a Fotofestiwalu. 

Takže ďakujem Creative industry Košice že ste ma vybrali. Mám nové obzory, kontakty, priateľov.