Alexandra Juríková
02.01.2017
4 min

Po Escalatore za lepšou kultúrou

Vďaka projektu Escalator sa z ľudí pracujúcich v kultúre stávajú manažéri, ktorí riadia ziskové a úspešné organizácie. Tento projekt prebieha už štvrtý rok a pomáha vzdelávať, zoznamovať sa, spájať a vylepšovať. Počas deviatich mesiacov sa podarilo deviatim organizáciám a jednotlivcom vypracovať stratégie a biznis plány na zlepšenie vlastného fungovania, a teda kultúrnej ponuky v Košiciach a na Slovensku.

Tentokrát to bol festival Matrioshka, Priestor súčasného tanca, Nadácia – Centrum súčasného umenia, Stredoslovenská galériaAriadna Vendelová, CHAT - Centrum pre liečbu arteterapiou, MusicLab, Centrum S3, Ľudmila Horňáková za ŠAK a v menšej verzii aj Cinefil, Karpatská nadácia a A4 – priestor pre súčasnú kultúru.

Escalator je intenzívny celoročný program na vzdelávanie a profesionalizáciu ľudí pracujúcich v kreatívnych a kultúrnych odvetviach. Jeho cieľom je priniesť informácie, rady, vedomosti, skúsenosti a možnosti priamo ľuďom, ktorí ich pretavia do úspešných nápadov. Creative Industry Košice nehľadá nových ľudí a nechce umelo vytvárať nové podujatia – práve naopak, chce pomôcť už fungujúcim a pomerne známym aktérom prinášať lepšiu kultúrnu ponuku, kvalitnejšiu tvorbu a nové pracovné miesta v zmysluplných projektoch, ako je artové kino v centre Košíc, súčasný cirkus, arteterapia, tanec, či galerijná práca.

Escalator sa skladá z jednotlivých častí, ktoré účastníkov prevedú procesom a dovedú k pochopeniu základných princípov dramaturgie, plánovania a fungovania na trhu. Záujemcovia sa mohli v tomto ročníku prihlásiť na základe otvorenej výzvy, organizácie si potom prešli pohovorom, ktorý viedli zahraniční mentori Paul Bogen a Sandy Fitzgerald. Na základe pohovorov bola do projektu vybraná konečná zostava: 6 nových a 3 organizácie pokračujúce z minulých rokov.

Samotný program sa skladá zo spoločných a individuálnych aktivít. Každý z mentorov pomáha jemu prideleným organizáciám. Celá cesta na Escalatore začína hĺbkovými rozhovormi s celou organizáciou, preverením schopností, vedomostí a tímu, ktoré určia „štartovaciu pozíciu“. V priebehu celého roka sa s mentorom pravidelne stretávajú a konzultujú rozhodnutia, stratégie alebo problémy. Paul a Sandy pritom vychádzajú zo svojich 30 ročných skúseností s riadením kultúrnych a kreatívnych centier. Cieľom programu Escalator je naučiť organizácie spísať si plány na papier, a preto svoje ročné pôsobenie končia pomerne neskúsené organizácie s funkčným a reálnym strategickým plánom.

V skupine sa odohráva väčšina vzdelávacích aktivít. Sú rozdelené do dvoch týždenných pobytov a niekoľkých skupinových stretnutí v Košiciach. Prvý študijný týždeň sa odohráva na Slovensku, ale vždy mimo miest, v ktorých pôsobia účastníci, aby sa mohli odpútať od každodenných povinností. Na prelome júna a júla strávila celá skupina 7 dní na Plejsoch. Počas seminárov, workshopov, diskusií a rozhovorov sa venovali témam ako marketing, financovanie, fundraising, cashflow, rozvoj publika, organizačná štruktúra, či biznis model.

Na získané vedomosti nadviazal druhý týždeň, na začiatku septembra, v nemeckom Berlíne. Ten bol okrem workshopov a lekcií obohatený aj o návštevy a stretnutia s organizáciami, ktoré sa venujú podobným aktivitám ako slovenskí „Escalatorovci“. Spoločne strávené týždne sú výborným priestorom na vytváranie spolupráce medzi účastníkmi, či spájanie vlastných projektov: dievčatá z Priestoru pre súčasný tanec urobili úspešný tanečný workshop so zdravotne znevýhodnenými nádejnými tanečníkmi v S3 centre, vzniklo terapeutické cvičenie na šáloch, ktorého autorky sú Ariadna Vendelová a Linda z CHATu, a podobne.

Záver roka sa vždy sústreďuje na uplatnenie získaných vedomostí, z ktorých vznikajú plány. S nimi sa už, samozrejme, lepšie pracuje, lepšie sa sleduje progres a merajú výsledky. Formálna časť Escalatora sa končí podujatím, kde svoje výsledky a pocity z cesty po pohyblivých schodoch prezentujú účastníci na verejnosti. Tento koniec však nie je koncom, ale začiatkom. Nových kariér, nových splnených snov, nových cieľov, nových priateľstiev a šťastnejších divákov, zákazníkov a publík. Ďakujeme Fondu na podporu umenia, ktorý projekt Escalator 2016 podporil z verejných zdrojov.