Barbara Rusnáková
23.11.2017
3 min

Šité na mieru s co-design prístupom // report

Creative Industry Košice spolu s európskymi partnermi rozvíja metódu co-creation, ktorá zlepší kompetenciu individuálnych podnikateľov v rozvoji produktov a služieb. Metodológia sa bude učiť aj na vybraných univerzitách.

Prečo to robíme?

Projekt CO.Create reaguje na potreby súčasného užívateľa; užívateľa informovaného, medzinárodného, aktívneho, digitálne gramotného a profesionálneho, ktorý uprednostňuje produkty prispôsobené na jeho špecifické požiadavky. Projekt najlepšie vystihuje trend co-design - participatívny dizajn, ktorý je prítomný v spoločnosti už od šesťdesiatych rokov; v podstate od kedy si stratégovia a projektanti uvedomujú, že názor užívateľa je rozhodujúci. V praxi, a to najmä v samotnom dizajne alebo start-upoch, sa používa od nového milénia.

Čo je co-design?

Co-design (participatívny dizajn) je prístup, ktorý do procesu tvorby akéhokoľvek produktu zapája všetky zúčastnené strany (napr. zamestnancov, partnerov, zákazníkov, občanov, a pod.). Každý účastník je pozvaný spolupracovať s dizajnérmi, výskumníkmi a vývojármi počas celého procesu inovácie. Účastníci na začiatku pomáhajú definovať problém, prispievajú riešeniami a nakoniec sa zapájajú do hodnotenia výsledkov.

Výhody co-design

Spojenie ľudí s rôznym zameraním a stupňom angažovanosti pomáha vytvoriť produkt alebo službu, ktorá skutočne spĺňa požiadavky koncového užívateľa. Takýto zákazník je naozajstným prínosom do firmy. Značka ťaží zo ziskovosti a lojality, zatiaľ čo zákazník dostáva relevantnejší produkt „šitý na mieru“.

Pre koho je CO.Create?

Cieľom projektu CO.Create je spolupracovať s univezitami (fakulty umení, katedry dizajnu, a pod.) a vytvoriť metodológiu pre ich výučbu. V dôsledku by sa študenti mali naučiť používať co-creation princípy a postupy v praxi. CO.Create metodológia bude spájať teóriu s praktickými skúsenosťami a príkladmi zo živých a úspešných co-design projektov. Navyše bude voľné dostupná pre každého, kto by chcel co-design implementovať do svojich programov – obsahovať bude totiž študijné materiály, príručku aj koučing pre učiteľa. Metodológia bude voľne prístupná aj pre individuálnych dizajnérov, grafikov, vývojárov, produktových dizajnérov a podobne.

Časový horizont vývoja CO.Create

·      2017 zbieranie dobrých príkladov z praxe, stretávanie sa s existujúcimi co-creation platformami/projektmi, zisťovanie potrieb a vytvorenie prvého draftu, návrhu

·      2018 testovanie metodológie, školenie trénerov

·      2019 finálna metodológia a jej šírenie rôznymi kanálmi

Viac informácií nájdete na http://www.cocreate.training/

Partneri CO.Create

Šiesti partneri sa spojili s cieľom podporovať kreatívny sektor naprieč Európou: Creative Industry Košice, n.o. (Slovensko), Cretive Region Linz and Upper Austria (Rakúsko), University of Art and Design (Rakúsko), Deusto University (Španielsko), European Creative Business Network (Holandsko) a University Ljubljana/ Design Academy Aluo (Slovinsko).

Projekt CO.Create nám umožňujú realizovať európske fondy prostredníctvom programu Erasmus+.

design  design