Alexandra Juríková
05.06.2017
3 min

83 TEH conference – 250 rôznych pohľadov // Blog

Naša Saška sa minulý týždeň zúčastnila 83. konferencie Trans Europe Halles v chorvátskej Pule. O tom, prečo je dôležité a krásne zúčastňovať sa podobných aktivít si môžte prečítať priamo z jej slov.

Trans Europe Halles je sieť európskych kultúrnych centier, ktoré vznikli z iniciatívy obyvateľov a umelcov. Táto sympatická a rozsiahla sieť spájajúca príjemných ľudí a príjemné miesta vznikla už v roku 1983. Odvtedy organizuje pravidelné stretnutia členov siete, ktoré sa postupne otvárali aj pre sympatizantov a všetkých, ktorých zaujímajú súčasne postoje a názory v oblasti kultúry. Creative Industry Košice sa s touto sieťou kamaráti už dlho a profesionálne spolupracuje v rámci projektu Creative Lenses.

Koncom mája sa v chorvátskej Pule konala 83. (slovom „osemdesiata tretia“ !?!) TEH konferencia na tému Kultúra, zdieľanie a komunity. Štvordňový maratón prednášok, workshopov, panelov, diskusií a networkingu prebiehal v miestnom komunitnom centre Rojc, ktoré spravuje aliancia, združujúca 111 organizácií pôsobiacich v tomto komplexe. Lepšie miesto sa na túto tému ani nedalo vybrať.

Hlavným leitmotívom konferencie bolo zapájanie komunít ako podceňovanej sily, ktorá dokáže priniesť hodnotné zmeny a inovácie na lokálnej a národnej úrovni. Program bol rozdelený do 4 hlavných vetví:

Kultúra zapájania

Zdieľanie v oblasti umenia a vzdelávania

Využitie Open Spaces na zdieľanie a predstavivosť

Práca s komunitami

250 ľudí z Európy, Balkánu a vzdialenejších destinácií zdieľali svoje skúsenosti s prácou s komunitami, bežnými občanmi a incitívami v rámci workshopov a panelov. Pre nás bol najpraktickejší workshop o zapájaní komunít do plánovania a kultúrnych politík, ktorý viedol Jonas Beuchel. Nie je ťažké pýtať sa ľudí, čo potrebujú, dôležité je vedieť ako sa to opýtať. Iný,  komerčnejší, prístup ku kultúre zdieľania predstavil Luka Piškorič na svojom workshope o crowdfundingu a na paneli o využití priestoru alebo budov na združovanie iniciatív odzneli ďalšie pohľady na prácu s ľuďmi v priestore. V rámci diskusií a neworkovacích obedov som mala možnosť porozprávať sa o rôznych verziách rezidencií a mobilitných  programov s manažérmi z Holandska, Bulharska, Francúzska, Srbska, Nemecka, Anglicka, Slovinska a vlastne asi zo všetkých kútov Európy. Veľa zdaru sme popriali aj našim nástupcom s titulom Európske hlavné mestu kultúry – Rijeka 2020 a Novy Sad2021.

Teoreticky a prakticky sme pod vedením skúsených odborníkov zhrnuli ako môžu kultúrne centrá využívať potenciál komunít a lokálnych iniciatív, a naopak, ako tieto miest môžu pomôť obyvateľom priniesť pozitívne spoločenské zmeny. Konferencia priniesla, samozrejme, ale veľa nových kamarátstiev, partnerstiev a srandy. Musím priznať, že pre profesionálny rozvoj každého jedného človeka je veľmi dôležité cestovať, zisťovať, stretávať sa a prezentovať. Preto sa chcem veľmi pekne poďakovať Creative Industry Košice a Fondu na podporu umenia, ktorý z verjných zdrojov podporil túto zahraničnú cestu a prezentáciu.