Denisa Draganovská
13.12.2017
3 min

Exkurzia do reality CO.Create 2017 // progress report

Uplynulý rok sme zbierali tie najlepšie príklady z praxe, stretávali sa s existujúcimi co-creation platformami / projektmi a zisťovali potreby užívateľov na vytvorenie prvého draftu metodológie CO.Create. Cieľom je vytvoriť voľne dostupnú metodológiu pre biznisy, školy a každého, kto tvorí produkty alebo poskytuje služby.

Co-design nie je nový pojem, ale novou je nutnosť a potreba využívať ho v širšej spoločnosti, premeniť ho na odbornú kvalifikáciu profesionálov a vedieť ho aplikovať v rôznych sektoroch.

Vďaka metóde co-design budú vznikať produkty a služby, ktoré lepšie spĺňajú požiadavky koncových užívateľov, nakoľko sú práve tí zapájaní do tvorby.

Zohľadnenie týchto okolností bolo cieľom workshopu CO.Create v Ľubľane: Nebola to teda len lekcia a debata o teóriách a stratégiách, ako trénovať školiteľov v co-creation, ale bola to aj exkurzia do reality co-creation v Slovinsku - aj mimo neho. Návštevou Národného múzea dizajnu sme sa ponorili do „kolaboratívneho prístupu so zreteľom na skutočné zmeny v spôsobe, akým ľudia v súčasnosti spolupracujú a spoluvytvárajú", čo sa ukázalo na 24. Bienále dizajnu (BIO 50).

Konzorcium CO.Create sa zameralo na praktickú implementáciu školení o co-creation a tým aj na šírenie informácií za hranicami odvetvia dizajnu. Plánovalo sa spoločné stretnutie a následny tréning školiteľov v co-creation v Linzi (Train the trainer), ktoré prebehne v prvej polovici februára.

Víziou je siahať aj za hranice sektorov kde sa co-creation nevyužíva bežne, aby sa šírili benefity co-creation, boli objasnené metódy a postupy a následne sa tak aplikovali. Zaučení budú tréneri z mnohých oblastí dizajnu, ktorí  následne budú diseminovať co-create metódy a postupy ďalej prostredníctvom organzácií ktoré ich vyslali či už vo forme workshopov, alebo výučby na univerzitách.

Prvým krokom je príručka o 27 najlepších postupoch a príladoch co-creation v Európe.

                                                Stiahnuť si môžete tu. 

Medzi nimi sú aj miestni hráči Tlakers, ŠAK / škola a komunita, VYVA, Obchodná ulica a okolie o.z., Dizajn na kolesách a Future City Games.

Do nového roka vstúpime s cieľom metodológiu otestovať a následne zaškoliť trénerov, ktorí budú metodológiu šíriť vo svojich krajinách, regiónoch a kruhoch. 

Co.Create konzorcium je partnerstvo Creative Region (Rakúsko) (vedúci partner), University of Art and Design(Rakúsko), Academy of Fine Arts and Design (Univerzita v Ľubľane, Slovinsko), Deusto University (Španieslko), Creative Industry Kosice (Slovensko) a European Creative Business Network (Holandsko). Projekt CO-CREATE sa uskutočnil pomocou európskych finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom programu Erasmus +.

Foto: ŠAK / škola a komunita (FB)

design  design