Beáta Kolbašovská
04.07.2016
3 min

Koncert Barcode dj's v garáži v Chigagu

Pozvanie na medzinárodný performance festival Rapid Pulse v Chicagu (USA) dostal perspektívny projekt Bey Kolbašovskej a Kuba Pišeka s názvom Barcode dj's. Táto dvojica multimediálnych umelcov tak vďaka podpore z BRIDGE grantu mohla využiť jedinečnú príležitosť na získavanie nových kontaktov a prehľadu o medzinárodnej umeleckej scéne. V rámci reprezentácie mesta Košice sa okrem performance na festivale pozreli aj na fungovanie komunít, interakcie v tejto kultúre a celkové fungovanie ich scény.

Defibrillator Gallery sa nachádza takmer tri míle od slávnej lesklej fazule Anisha Kapoora v Millenium parku, Chicago, Illinois, US. Je to málá, nezávislá a dobrovoľnícka organizácia galérie, ktorá sa venuje performatívnemu umeniu a tento rok usporiadala festival Rapid Pulse už po piaty krát, preto trval presne 5 dní. Zhruba 25 umelcov z celého sveta priamo na mieste, plus ďaľších neprítomných 120 umelcov prezentovalo svoje práce v priestoroch galérie, výkladných priestoroch budovy, priľahlých priestoroch garáže, v pivnici a vlastne v celom priestore budovy. 

Medzinárodný festival performance Rapid pulse má svoju tradíciu, stále publikum, zanietených internistov a funguje aj na báze dobrovoľníctva. V priebehu piatich dní sa v galérii vystriedalo asi 30 dobrovoľníkov. Priestorovo menšia galéria s výhľadom na centrum sa vymyká svojim programom a divákmi všetkým konvenciám. Charizmatický riaditeľ Joseph Ravens nie je v Chicagu žiadnou neznámou. Svojimi kontaktmi zaradil galériu Defibrilator medzi úspešný formát, o ktorom sa hovorí aj v mekke súčasného umenia - New Yorku. Veľa uznávaných umelcov participovalo priamo z NYC. Rapid pulse festival podporuje aj známa SAIC - School of the Art Institute of Chicago, čo je jedna z najuznávanejších Univerzít v celej Amerike. 

Mottom festivalu je zameriavať sa na poskytovanie príležitostí performatívnym umelcom z celého sveta, budovanie komunity a shareovanie ich skúseností. 

Rapid Pulse prezentuje dynamickú škálu štýlov a foriem performatívneho umenia. Tento päťdenný maratón sa teda skladá z niekoľkých celkov, súvisiacich s prezentovaným miestom. Garážové kino s videoartom, tradičná výkladná skriňa s netradičnou akciou do ulice, performance v hlavnom priestore galérie či večerné gastro sessions pripravované kuchármi inšpirovanými dianím v daný deň. Všetky tieto priestory s nabitým programom prilákali do galérie nielen ľudí s priamym záujmom o tento druh umenia, náhodných okoloidúcich, ale vlastne aj umelcov zo záujmom vidieť mesto a navštíviť Ameriku tak, ako nás. 

Barcode dj‘s: 

Hráme na čiarové kódy. V galérií na odpadkoch, obalov z plastu s unikátnymi identifikačnými číslami - čiarovými kódmi. Audiovizuálna performance má technologický ráz. Špeciálny Open source software spracúva dáta z čítačiek čiarových kódov a spleťou spojení generuje databázu nazbieraných kódov. Pre náš 'koncert' sme si vybrali garáž kvôli undergroundovému feelingu začínajúcich kapiel a plne automatizovaným garážovým dverám, ktoré nám pomohli preklenúť našu performance do druhej časti. Za hutného doprovodu početných vrstiev rytmických samplov sa za nami otvára garážová brána a my vychádzame s mobilným soundsystémom a čítačkami do zadnej uličky nasledovaní celým publikom. Daľší cieľ je pakistanský obchodík s excentrickými topánkami a početnými sadami farebných ponožiek. Malý počet unikátnych čiarových kódov nás donútil improvizovať s malou sadou perkusívnych samplov, čo ocenilo hlavne prítomné publikum. Barcode dj’s sa v posledných rokoch prezentujú hlavne na zahraničnej scéne a práve v tomto období vychádza veľký článok v časopise Vlna.