V rámci partnerskej siete EXCITE vytvárame pre vás podmienky na získanie nových skúseností a rast podnikania v celoeurópskom merítku. Vďaka programu Erasmus pre mladých podnikateľov grantovo podporujeme a vhodne prepájame pobyty začínajúcich podnikateľov v skúsených tímoch.

Kreatívci, ktorí podnikajú menej ako 3 roky a majú vypracovaný biznisplán, môžu niekoľko mesiacov zbierať skúsenosti v zabehnutej firme v zahraničí. Popritom prinášame aj tvorivú energiu do zabehnutých projektov. Pre firmy, ktoré pracujú v kreatívnych odvetviach dlhšie ako 3 roky ponúkame možnosť hostiť začínajúcich podnikateľov zo zahraničia.

Projekt EXCITE je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus pre mladých podnikateľov. Oficiálna stránka projektu: http://erasmus-entrepreneurs.eu/


ERASMUS-LOGOs-03_SK_54f5ea0cbba27


Erasmus pre mladých podnikateľov Výzvy

Erasmus pre mladých podnikateľov novinky