Nastúp na Escalator a ten ťa dovezie až ku hornej hranici tvojich možností a schopností. Úspešným profesionálom sa môžeš stať dodržaním jednoduchých podmienok: stačí chcieť a nebrániť sa novým možnostiam.

Escalator je efektívny a intenzívny program na vzdelávanie a rozvoj kreativity, talentu a profesionalizácie ľudí pôsobiacich v kreatívnom priemysle. Konkrétne je tento program určený pre umeleckých jednotlivcov, skupiny, ale aj kultúrne organizácie a spoločnosti z kreatívnej oblasti.

Účastníci programu Escalator začínajú pracovať sami na sebe a spoznajú svoje potreby prostredníctvom dôkladných hĺbkových rozhovorov so zahraničnými mentormi. Podľa nich sú identifikované kľúčové potreby a ciele projektu alebo organizácie, vytvorí sa “na mieru šitý” tréning a podpora prostredníctvom školení, seminárov, koučingu, mentoringu, biznis a strategického plánovania, výskumu a vývoja, študijných pobytov alebo pilotnej realizácie.

Program prebieha už tretí rok s hlavným cieľom pomôcť profesionálom dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie.

Prvé dva roky sa v Escalatore objavovali iba jednotlivci a skupiny z Košíc, no od roku 2015 sme pôsobnosť projektu rozšírili na územie celého Slovenska. Vybraní účastníci zo Slovenska spolupracujú s Košičanmi, ktorí v Escalatore ďalej aktívne pokračujú. Pri výbere najvhodnejších členov sa prihliada najmä na originalitu, kreativitu, ambície a odhodlanie. Prihlásené projekty predstavujú množstvo aktivít v oblasti riadenia kultúrnych centier, performatívneho, vizuálneho umenia, urbanizmu a dizajnu. Sú reprezentované producentmi, kurátormi, tiež aj projektovými manažérmi, umelcami alebo dizajnérmi.

Projekt Escalator 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Escalator novinky

Minulí účastníci