MIC Košice

Web

Košice

Prebieha

MIC Košice slúži ako informačné centrum pre miestnych obyvateľov a návštevníkov. V dôsledku širokého spektra aktivít, ktoré v našom meste vyvíjajú, pozorujú v organizácií nedostatky, ktoré chcú napraviť. Chceli by sa naučiť triediť podnety okolia efektívnejšie, rovnako ako nachádzať nové partnerstvá. Uvedomujú si však, že veľa aktivít so sebou prináša riziko robenia chýb, a práve to chcú v Escalatore obmedziť na minimum.

Aktuálni účastníci

Minulí účastníci