V septembri 2015 sme spolu s Karpatskou nadáciou, hlavným partnerom projektu, a ďalšími partnermi odštartovali realizáciu veľkého cezhraničného projektu Generation 2020. Projekt je financovaný z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08.

Sme presvedčení, že kreativita má svoje miesto vo všetkých oblastiach života a nielen v kultúre. Tvorivosť v každodennom živote pomáha ľuďom nazerať na veci inými očami a otvoriť sa novým príležitostiam a spolupráci.

Cieľom projektu je mobilizovať a osobnostne rozvíjať mladých ľudí podporou ich vlastných dobrovoľníckych kreatívnych projektov. Projekt zároveň posilní zapájanie sa mládeže do miestneho a regionálneho rozvoja a cezhraničnú mládežnícku spoluprácu.

Generácia 2020 pomôže vytvoriť inovatívnu platformu mladých ľudí so záujmom o veci verejné, o rozhodovacie procesy a o ich vlastný rozvoj. Táto sieť bude vytvorená aj na základe prenosu skúseností nórskeho partnera projektu Barents Youth Council.

Cieľovou skupinou sú mladí ľudia zo zakarpatskej Ukrajiny a z východného Slovenska - študenti stredných a vysokých škôl alebo nezamestnaní vo veku 15 - 30 rokov. Vedľajšou cieľovou skupinou sú dospelí účastníci projektu- učitelia, umelci a profesionáli z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť cezhraničnú skupinu mladých aktivistov - Karpatskú regionálnu mládežnícku radu, ktorá bude nositeľom vízie projektu v budúcnosti. Karpatská nadácia bude aj po ukončení projektu radu podporovať a pracovať na zapájaní miestnych a regionálnych inštitúcií do práce s mládežou. 
Medzi aktivity projektu patria aj:

• Kreatívne dni v Košiciach a v Užhorode s cieľom identifikovať miestne a regionálne potreby, ktoré je možné riešiť len v spolupráci s miestnymi alebo regionálnymi inštitúciami. Sú to sieťovacie podujatia zamerané na vytváranie kontaktov a partnerstiev. Výsledkom Kreatívnych dní budú Kreatívne zadania mladých účastníkov projektu, ktorí sa ich prostredníctvom rozhodnú riešiť reálne problémy miestnej samosprávy, školy, verejnej inštitúcie a pod.
• Vzdelávacie aktivity a tréningy mäkkých zručností pre mladých ľudí ako podpora profesionálov pri riešení zvolených kreatívnych projektov.
• Rezidenčné slovensko– ukrajinské stáže pre umelcov.

Partneri projektu:


Publicita pata_SK

Generation 2020 Výzvy

Generation 2020 novinky

Generation 2020 eventy