Informácie, novinky a zručnosti, ktoré ťa odlíšia na trhu a dajú ti konkurenčnú výhodu. Náš vzdelávací program je zostavovaný kreatívnymi profesionálmi špeciálne pre kreatívnych profesionálov.

Vzdelávací program tvorí súbor workshopov, seminárov a prednášok, ktoré sú zostavované s ohľadom na potreby ľudí pracujúcich v kreatívnych odvetviach a kultúre.

Počas troch rokov sme sa vo svojej činnosti zamerali na profesionálny rast a budovanie vzdelanej kritickej masy.

Prinášame domácich i zahraničných lektorov, ktorí prednášajú o odborných témach, prakticky využiteľných skúsenostiach a dobrých príkladoch z praxe v témach ako sociálne médiá a marketing, crowdsourcing/crowdfunding, gamifikácia, základy finančníctva, a mnohé ďalšie. Pracujeme aj na akreditovanom odbornom programe, ktorého cieľom je poskytnúť odborné vedomosti a zručnosti nevyhnutné na úspešné rozbehnutie vlastného podnikania, startupu, komerčných aktivít, či na zlepšenie vlastnej konkurencieschopnosti a uplatnení sa na trhu práce. Je tvorený sústavou modulov, ktoré na seba nadväzujú. Po absolvovaní jednotlivých modulov získavate potrebné a dostatočné vedomosti a zručnosti aby sa uplatnil na trhu práce. Moduly obsahujú rôzne súčasné vzdelávacie metódy: teoretické aj praktické časti, prednášky, workshopy, webmináre, simulácie, či priestor na osobné konzultácie s lektormi. Akreditovaný vzdelávací program plánujeme spustiť na jeseň 2015.Vzdelávanie novinky

Vzdelávanie eventy