Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma s DPH Zmluvná strana
13.04.2018 Zmluva 18ZML0019 Zmluva o poskytovaní služieb 336 EUR Vojčík & Privacy, s.r.o.
29.03.2018 Zmluva 18ZML0017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia
28.03.2018 Zmluva 18ZML0016 Zmluva o spolupráci Ing. Ján Sudzina
19.03.2018 Zmluva 18ZML0015 Dodatok č. 19 K 13 - Košické kultúrne centrá
07.03.2018 Faktúra dodávateľská FA 2018 2 6 - 3 6 Štrukturovaný prehľad faktúr
05.03.2018 Zmluva 18ZML0013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12000 EUR Fond na podporu umenia
28.02.2018 Zmluva 18ZML0011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 7500 EUR Fond na podporu umenia
28.02.2018 Zmluva 18ZML0012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6000 EUR Fond na podporu umenia
23.02.2018 Zmluva 18ZML0009 Dodatok č. 18 k Zmluve o spolupráci K 13 - Košické kultúrne centrá
19.02.2018 Zmluva 18ZML0008 Uznanie záväzku a dohoda o splátkovom kalendári Zlatý Dukát spol. s.r.o.
13.02.2018 Zmluva 18ZML004 zmluva o vytvorení diel a poskytovaní služieb 9900 EUR Ing. Peter Kubičko - Softways
12.02.2018 Zmluva 18ZML0007 Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí služieb a vykonaní prác na projekte "Košice - EHMK 2013" 320000 EUR Mesto Košice
09.02.2018 Objednávka OBJ 2018 2 1 - 2 8 Štrukturovaný prehľad objednávok
06.02.2018 Zmluva 18ZML0003 Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO EUROPE, a.s.
02.02.2018 Zmluva 18ZML0010 Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva 6738 EUR Olivearte Ltd.
01.02.2018 Faktúra dodávateľská FA 2018 1 24 Štrukturovaný prehľad faktúr
01.02.2018 Zmluva 18ZML0018 Zmluva o spolupráci KAIR
31.01.2018 Zmluva 18ZML0006 Zmluva o podnájme bytu Ivana Ščuroková
29.01.2018 Objednávka obj 2018 1 16 - 1 23 Štrukturovaný prehľad objednávok
29.01.2018 Zmluva 18ZML0005 Zmluva o podnájme bytu Barbara Rusnáková